درج تبلیغات
برند "رادیو معدن" طی مزاید عمومی به فروش می رسد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

امیرحسین صفایی

معدنداری دیجیتالتهران، تهرانامتیاز: 0
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
پیت مپ صاحب امتیاز: امیرحسین صفایی معدنداری دیجیتال
0
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi