آدرس: تهرانسر اصلی – نبش خیابان ۲۶ ام – پلاک ۴٨ (ساختمان بهارستان) – واحد ٨ - رادیو معدن
• كدپستی: ۱۳۸۸۶۱۳۷۰۵
• تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۵۸۱۸
• فکس: ۰۲۱۲۸۴۲۵۸۱۸
• همراه: ۰۹۱۹۰۴۷۶۵۰۴