جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مرتضی عرفانيان نوروززاده رابع

اکتشاف و ارزیابی ذخیرهمشهد، خراسان رضویامتیاز: 0
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کرنا معدن زاگرس صاحب امتیاز: مرتضی عرفانيان نوروززاده رابع اکتشاف معدن و ارزیابی ذخیره
0
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi