درج تبلیغات
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

راهنمای خرید و فروش معدن و مواد معدنی

معدنکار گرامی؛ درصورت تمایل به دریافت اطلاعات ظرفیتهای معدنی از رسانه، ارسال نامه رسمی بعلاوه پیوست های زیر الزامی می باشد. متن نامه درخواست جهت سفارش خرید/فروش معدن یا موادمعدنی به فرمت زیر در سربرگ رسمی نوشته شود:

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم شرکت رادیو معدن جناب آقای مهندس علی دوستی

سلام علیکم

اینجانب به نام و نام خانوادگی **** فرزند **** کد ملی ****** متولد ** / ** / **** صادره از ****** بشماره موبایل ********* تلفن ثابت ******** - *** به آدرس ************ کد پستی (ده رقمی) ********** به سمت ****** و به نمایندگی از طرف شرکت ****** به شماره ثبت ****** شناسه ملی ********** تلفن ثابت ******** - *** آدرس ************ کد پستی (ده رقمی) **********

درخواست خرید/فروش ماده معدنی ******* با مشخصات فیزیکی و شیمیایی و آنالیز ********** با تناژ حداقل*** (تن) و حداکثر *** (تن) ماهانه و قیمت هر تن به عدد ******** (ریال) و به حروف ******** (ریال) ماده معدنی و تحویل در محل ************** دارم.

درخواست خرید/فروش معدن دارای ماده معدنی اصلی ******* با مشخصات و آنالیز **** و ماده معدنی جانبی ****** با مشخصات و آنالیز ********** و با ذخیره حداقل *** تن و حداکثر *** تن دارای پروانه اکتشاف/بهره برداری واقع در محدوده ************** دارم.

خواهشمندست اقدامات لازم را جهت معرفی ظرفیت های معدنی مناسب مبذول فرمایید.

مهر و امضای نماینده قانونی شرکت (دارای حق امضا در اساسنامه شرکت)

پیوست نامه گردد:

  • نامه تمکن مالی از بانک
  • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
  • تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات
  • تصویر روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت
logo-samandehi