راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

زهرا حسنعلی زاده

مهندس استخراجخوی، آذربایجان غربیامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi