راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

معصومه اماموردی

مهندسی نقشه برداریتهران، تهرانامتیاز: 5 معرف: 1
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
سان تجهیز زمین صاحب امتیاز: معصومه اماموردی مهندسی نقشه برداری
5
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi