راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

هادی حیدری

پیمانکاری معدنمشهد، خراسان رضویامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
05:28
radio

خاطره معدنی گرگ در زد

من وقتی رسیدم به اون روستا دیدم هیچ خبری طبق اون تایمی که قرار گذاشته بودیم ازشون نشد...
پدیدآورنده: هادی حیدری
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi