... و آنچه برای شما از زمین خارج ساختیم

ابراهیم یوسفیان

مدیرعاملشهریار، تهرانامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
مهان صنعت صاحب امتیاز: ابراهیم یوسفیان تولید ماشین آلات فرآوری و خردایش
5
کارآفرینی ها
معدنکاری ها