جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

حسن کریمی

مهندس معدنزنجان، زنجانامتیاز: 10
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi