راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

امید خورسندی

مدیریت کارخانهنیشابور، خراسان رضویامتیاز: 5 معرف: 1
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi