راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

جاوید امیری جاوید

مهندس معدنتبریز، آذربایجان شرقیامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۱ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi