راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

فائزه صادقی

مهندس معدنهمدان، همدانامتیاز: 5
دنبال شوندگان: ۱ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi