راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

سید شهاب طباطبایی ندوشن

مهندسی اکتشاف معدنیزد، یزدامتیاز: 5 معرف: 47
دنبال شوندگان: ۰ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi