راهنمای شرکت در مسابقه خاطرات معدنی

مجتبی درزی پور

معدندارقزوین، قزوینامتیاز: 5 معرف: 1
دنبال شوندگان: ۱ چهرهدنبال کنندگان: ۰ چهره
پیام دادن
صوت و تصویر
چهره سازی ها
برندسازی ها
کارآفرینی ها
معدنکاری ها
logo-samandehi