... و آنچه برای شما از زمین خارج ساختیم

کارشناسان

مدیران:
 • مهندس علی دوستی – صاحب امتیاز و مدیر مسئول(دارای کارت مطبوعات و خبرنگاری)
 • مهندس راشد دوستی – مدیر بازرگانی و تبلیغات، مترجم زبان انگلیسی (دارای کارت خبرنگاری)
 • دکتر شاهرخ رجب پور – دبیر بخش علمی، کارشناس، خبرنگار، مترجم زبان انگلیسی (دارای کارت خبرنگاری)
 • مینا فرهادی – مدیر ارتباطات و امور بین الملل
همکاران:
 • مهندس علی اصغر کلائی – کارشناس، گوینده و مجری
 • مهندس رشید کتال – کارشناس، گوینده و مجری
 • مهندس محمد طلوع – خبرنگار اعزامی، کارشناس، مترجم زبان چینی (چین)
 • مهندس محمد سلیمانیان – کارشناس هنری، کارشناس، گوینده و مجری(دارای کارت خبرنگاری)
 • هاجر زاهدی پور – کارشناس ترجمه، گوینده و مجری(دارای کارت خبرنگاری)
 • نسترن کرمیان – گوینده، مجری، تدوینگر و انیماتور
 • مهندس امیرعلی یاراحمدی – آهنگساز، گوینده، مجری و خبرنگار
 • مهندس فرحان یعقوبی – نوازنده و آهنگساز
 • مهندس محراب علیزاده – آهنگساز و میکس و مسترکار
 • مازیار گندمی نیا – آهنگساز و میکس و مسترکار
 • سعید غفوری – گوینده، مجری (فارسی و زبان اصلی)
 • فریبا اعظمی – دوبلور، گوینده و مجری
 • مهندس نازیلا حاجی زاده – کارشناس، گوینده و مجری
 • سمانه نعمتی – کارشناس، گوینده و مجری
 • صبا نعمتی حاجی بابا – کارشناس، گوینده و مجری
 • مهندس سمیه خواجوند – کارشناس، گوینده و مجری
 • مهندس یحیی راستگو – عکاس و فیلمبردار
 • مهندس امیرحسین جلالی – کارشناس، گوینده و مجری
 • ارمغان نظیری – گوینده و مجری